Counting in Dutch

- een kus, twee kussen
– ik kus, jij kust, hij kust, wij kussen, jullie kussen, zij kussen