Poi/staff club

sakuragicho 6:00 onwards honmatsu shougakkou taikikan. hidarigawa no chiisa na mon.