~/.diary schedule
Tasks
Priorities - A: high, B: medium, C: low; Status - _: unfinished, X: finished, C: cancelled, P: pending, o: in progress, >: delegated. Covey quadrants - Q1 & Q3: urgent, Q1 & Q2: important
A1XFinish statement of purpose (FurtherStudies)
A2XWork on FurtherStudies from 2004.10.31
B1XPut in planner-bibtex.el: E-Mail%20from%20James%20Clarke (PlannerModeMaintenance)
B2XGive calendar to JC Helary (SocialInteraction)
B3XCheck out Halloween at Omotesando (JapanTourist)
B4XCheck out EmacsWiki#RecentChanges from 2004.10.31
B5XConsider patch: E-Mail%20from%20Tatsuya%20Kinoshita (PlannerModeMaintenance)
B6XWork on PlannerModeMaintenance from 2004.10.31
B7XReply about logical task groups: E-Mail%20from%20John%20Utz (PlannerModeMaintenance)
B8XSign key: E-Mail%20from%20NOKUBI%20Takatsugu (TaskPool)
B9XFigure out subwikis: E-Mail%20from%20Andras%20BALI (PlannerModeMaintenance)
B10XFix Debian startup: E-Mail%20from%20Tatsuya%20Kinoshita (TaskPool)
Notes

8. Debugging people: 23:31

Categories: None -- Permalink
Of course I would. If I knew the right way to say it. sighs::

I'm a computer geek. <grin> I'm used to getting weird output from programs and figuring out what's really going on. Not only that, I teach, so I _have_ to know how to get from a vague description to an aha! moment.

7. Open Source Developer Contest - Sponsored by IBM: 23:18

Categories: None -- Permalink
Hi,

I am attempting to let some of the larger US-based Linux User Groups know about a contest we are sponsoring. I am afraid our communications didn't get the word out very well. It awards the development of new applications and the porting of existing applications to LinuxPPC64. Prizes include a Toyota Prius for the most innovative new application, and there are a large number of Apple Power Mac G5s and cash awards available for the first contestants to port an application from a predetermined list. Take a look at : http://www.linuxonpower.com for more information.

The only gotcha's are that due to time constraints for rolling out the contest we were only able to make it available to US contestants at this time. Also the cutoff for registering for the contest (contest actually runs through most of the rest of the year) is Oct. 31st, so time is short.

Also, if any of your members are interested in working on a LinuxPPC64 machine (contest or not), the University of Portland is hosting a couple of servers that are available to any Open Source developer interested in developing or porting to LinuxPPC. They can be found at : http://www.egr.up.edu:8080 . Once a user is registered they will receive a ssh shell account on the development system w/in a couple of days. Registration includes providing a Name, valid email address, and a location.

Please let me know if you have any questions.

Cheers,

Robert MacFarlan
Strategist
ISV Global Solutions Enablement
IBM

IBM. Porting to LinuxPPC. Hey. PPC. Mac.

It boggles the mind.

E-Mail%20from%20Mike%20Gorse

6. Great valedictory speech: 22:36

Categories: None -- Permalink
In Filipino, though. Find a friend who can translate it for you. (Semi-liberal translation follows after. Please don't laugh.) Probably De La Salle University, 2004.
Ngayong araw na ito, sa ating pagtatapos, mayroon akong dalang Transcript of Record. Ang estudyanteng may-ari ng transcript na ito ay nag-aral sa De La Salle University. Sa unibersidad na ito, kapag ikaw ay isang undergraduate, may ID number na nagsisimula sa "94" at pataas, kung lumipas ang isang buong schoolyear at umabot ka sa 15 units na bagsak, masisipa ka sa paaralan.

Ang transcript na hawak ko ay mayroong 27 units ng bagsak. 12 sa mga ito ay tinamo ng estudyante sa iisang schoolyear lang. Ang isang subject ay kadalasang may bigat na 3 units. Kung iisiping mabuti, isang subject na bagsak na lang ay pwede na masipa ang estudyanteng may-ari ng transcript na ito.

Ang speech na ito ay hindi ko ginawa para i-acknowledge ang paghihirap n gating magulang sa pagpapaaral natin. Hindi ko din ito ginawa para maghayag ng political statement, o kumbinsihin kayo na huwag umalis sa bansa at tulungan itong maka-ahon. Ang speech na ito ay para sa mga normal na estudyante na kagaya ng may may-ari ng transcript na hawak ko, dahil madalas, wala talagang paki-alam ang unibersidad sa mga achievements nila. May mga awards na gaya ng "Summa Cum Laude", "Best Thesis Award" at "Leadership Award." Pero ni minsan, hindi pa ako nakakakita ng unibersidad na nagbigay ng "Hung on and managed to graduate despite nearly getting kicked-out during his academic stay" award.

Maaaring isang malaking kagaguhan ang konseptong ito para sa karamihan. Bakit mo pararangalan ang isang estudyanteng bulakbol, bobo, tamad o iresponsable? Hindi ba dapat isuka ito ng unibersidad? Ito yung mga tipo ng estudyanteng walang ia-asenso sa buhay, hindi ba?

Ayun. Natumbok niyo.Iyun na nga ang dahilan.

Madalas, pag ang isang estudyante ay may pangit na marka sa paaralan, lalong-lalo na sa kolehiyo, nakakapanghina ito ng loob. Nandiyan yung tatamarin ka mag-aral, nandyan yung iisipin mo "Ano pa kayang trabaho ang makukuha ko? Call center na naman o clerical? Ba't kasi ang bobo ko. Kung matalino lang ako, sana, sa Proctor and Gamble ako, o kung saang sikat na kumpanya."

Mas mahirap ang dinadaanan ng mga estudyanteng bumabagsak. Kahit na sabihin mong kasalanan nilang bumabagsak sila, hindi ninyo alam kung ano ang pakiramdam ng ganun. Madaling sabihin na "Kaya mo yan, mag-aral ka lang," pero alam ba natin talaga ang sinasabi natin?

Kapag ang isang estudyante ay bumabagsak sa unibersidad, nandiyan yung tatawanan niya lang yan. O di kaya naman, ipagmamalaki niya pang "TAKE 5 NA KO!!!" o "Pare, magpi-PhD na ako sa Anmath3/Calculus/etc." Pero hindi alam ng mga isang Summa Cum Laude kung ano ang nasa isip ng isang normal na estudyante sa tuwing matutulog ito at alam niyang pag-gising niya, kailangan niya na naming ulitin ang isang subject na nakuha niya na sa susunod na term. Kahit kalian, hindi naging problema sa "Star Student" na sabihing "Nay, bagsak ako." at hindi kailanman sumagi sa isip nila na "Paano kaya kung sa walang-pangalang kumpanya lang ako makapagtrabaho?" Dahil sigurado sila sa kinabukasan nila.

Huwag na tayong maglokohan. Grades are everything. Kahit bali-baligtarin mo iyan, hindi magiging patas ang mga kumpanyang kumukuha ng fresh graduates para magtrabaho sa kanila. Minsan din naman, nadadaan sa palakasan, pero ganun pa din. Kung hindi ka academically good, wala kang patutunguhan. Kung hindi man yun, mas mahirap yung dadaanan mo para lang makaa-abot sa prestihiyosong posisyon.

Kaya ngayong graduation, ang speech na ito ay inaaalay ko para sa mga estudyanteng lumpagpak, muntik-muntikanan nang masipa o yung lahat ng paraang pwede, ginawa na para lang makatapos. Gagawin kong patas ang mundo para sa inyo kahit isang araw lang. Kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, kesyo kasalanan mo man na pangit ang marka mo o muntik ka nang makick-out, saludo ako sa hindi mo pagtigil sa pag-aaral. Saludo ako na may lakas ka ng loob na harapin pa rin ang mundo kahit alam mong hindi ito magiging patas sa iyo. Saludo ako na kahit pangit ang transcript mo, taas-noo ka pa rin ngayong graduation at proud na proud sa sarili mo.

Ano ngayon ang mangyayari sa mga graduates pagkatapos nitong graduation? Ayoko nang puntahan yung pwedeng mangyayari sa mga Cum Laude. Baduy. Alam mo namang me patutunguhan ang buhay nila e. Pero dun sa mga lumagpak, ano ang meron?

Maaring makakuha kayo ng mediocre na trabaho lang. Pwede ka rin swertehin, baka makapagtrabaho ka sa magandang kumpanya. Madami pang pwedeng mangyari. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung nung college, nagtiyaga kayo e ba't titigilan niyo yung pagti-tiyaga ngayon?

Pwede ring ganito: Mag-aral ka ulit. Ipakita mo sa kanila na kung sipagin ka lang, malayo ang mararating mo. Subukan mong patunayan sa kanila na kapag pinilit mo, kaya mo ring abutin yung naabot nila. Na hindi ka bobo, kundi tinamad ka lang.

Baka sabihin ninyo, drowing lang ako.

I've been on both sides. Naranasan ko na ring lumagpak, at muntikan na din akong masipa. Naranasan ko na na umulit ng 4 na beses sa iisang subject. Naranasan ko na na masumbatan ng magulang, kapatid at kung sino-sino pang propesor na walang pakialam sa pakiramdam ng estuyante. Naranasan ko nang hindi makatulog ng maraming gabi sa pagiisip kung paano ko na naman sasabihin sa magulang ko na may bagsak na naman ako. Kaya alam ko ang pakiramdam ninyo. Akin ang transcript na ito.

Pagkagraduate ko ng college, ano ang ginawa ko? Eto. Nagtrabaho muna ng konti, tapos aral ulit. Kuha ng Masteral sa kurso ko. Hindi para sa trabaho o kung ano man. Kundi para patunayan sa sarili ko na noong mga panahong bumabagsak ako, tinatamad lang ako.

This is a rebellion. I raise my middle finger to every professor, over-achiever, naysayer and detractor that told me that I can't make it. I raise my middle finger to every valedictory or graduation speech that only gratifies the university, those who were achievers in school or those who gratify the country when it's supposed to be the graduate's moment of glory. You are supposed to acknowledge EVERYONE. Even those who failed many times.

Kaya sa inyong mga graduates na medyo hindi maganda ang marka, para sa inyo ito. Kung kinaya ko ito, kaya niyo rin to. Imposibleng hindi.

On this day, during our graduation, I've brought a Transcript of Record. The student who owns this transcript studied in De La Salle University. In this university, if you are an undergraduate with an ID number starting with 94 or higher and you reach 15 failed units in an entire schoolyear, you will be kicked out from school.

The transcript I hold has 27 failed units. Twelve of these were in one schoolyear alone. Subjects are usually worth 3 units each. If you think about it, if the student who owns this transcript failed just one more subject, he or she could have been kicked out of school.

I didn't make this script to acknowledge the difficulties our parents had in providing for our education. Neither did I intend to make a political statement or convince you not to leave the country, instead helping it recover. This speech is for the normal students like the owner of the transcript I hold because the university frequently doesn't care about their achievements. There are awards like "Summa Cum Laude", "Best Thesis Award" and "Leadership Award." But not once have I seen seen a university give a "Hung on and managed to graduate despite nearly getting kicked-out during his academic stay" award.

To most people, this concept may seem like a huge mistake. Why would you honor students who are stupid, lazy or irresponsible? Shouldn't the university just spit them out? This is the type of students who won't make anything of their lives, isn't it?

There. You've figured it out. That is indeed the reason.

Often, if a student has bad marks in school, particularly in college, their spirit is weakened. There is the temptation to be lazy about studying, there is the thought of "What kind of work can I get? Call center again or clerical? Why is it that I'm so stupid... If I were only smart, I'd be in Proctor or Gamble or some other famous company."

Failing students take a harder path. Even if you say that it's their fault they're failing, you don't know how it feels. It's easy to say "You can do it, just study," but do we really know what we are saying?

If a student is failing in university, he or she can also laugh about it, or even proudly say "I'm already on my 5th take!" or "I'm going to PhD in Anmath3/Calculus/etc." But a Summa Cum Laude doesn't know what's on the mind of a normal student who sleeps knowing that when he wakes up, he will have to repeat a subject that he had already taken during the previous term. Not once has it been a problem for a "Star Student" to say, "Mom, I failed." and never has a star student wondered "What will happen if I can only work at a no-name company?" That's because star students are sure of their futures.

Let's not fool ourselves. Grades are everything. Even if you look at it from different points of views, the companies that hire fresh graduates to work for them don't treat people equally. Sometimes, confidence will win the day, but it's still the same. If you're not academically good, you won't go anywhere. If it's not that, you have to take a harder path just to get a prestigious position.

That's why this graduation, I offer this speech to the students who tripped, almost got kicked out, or did everything they could just to finish. I will make the playing field equal for you even if only for one day. No matter what other people say, even if they say it's your fault your marks are ugly or you were almost kicked out, I salute you for not stopping your studies. I salute you for facing the world with courage even though you know the playing field isn't even. I salute you because you stand up straight and are proud of yourselves this graduation even though your transcripts are bad.

What will happen to graduates after this graduation? I don't want to talk about what could happen to the Cum Laudes. It's passe. You already know they're going somewhere. But what is there for those who tripped?

You might only be able to get a mediocre job. If you're lucky, maybe you can work at a good company. A lot of things can happen. Don't lose hope. If you persevered during college, then why would you lose your perseverance now?

Or you could study again. Show other people that if you just put your mind to it, you could go far. Try to prove to them that if you worked hard, you can also reach what they have reached. That you weren't stupid, but you just felt lazy.

You might say I'm just hypothesizing.

I've been on both sides. I've also experienced tripping, and I've also almost been kicked out. I've experienced repeating one subject four times. I've experienced being scolded by parents, siblings and professors who didn't care about students' feelings. I've experienced not being able to sleep, worrying about how to tell my parents I failed again. That's why I know how you feel. This transcript is mine.

When I graduated from college, what did I do? This. I worked a little bit, then I studied again. I went for a Masteral in my course. It wasn't for work or anything else. It was so that I could prove to myself that I failed only because I had felt lazy.

This is a rebellion. I raise my middle finger to every professor, over-achiever, naysayer and detractor that told me that I can't make it. I raise my middle finger to every valedictory or graduation speech that only gratifies the university, those who were achievers in school or those who gratify the country when it's supposed to be the graduate's moment of glory. You are supposed to acknowledge EVERYONE. Even those who failed many times.

So, graduates whose marks aren't pretty, this is for you. If I could do it, so can you. It's impossible for you to not be able to do so.

E-Mail%20from%20mfg

5. Convenience: 21:53

Categories: None -- Permalink
A 5-meter LAN cable is just long enough for me to bring my computer into the bathroom. Mwahaha!

4. Stuff to check out: 17:17

Categories: None -- Permalink
Ken Loach. "He's got amazing movies."

"You're showing off."

Land and Freedom. Ladybird, ladybird. (Not sure.) And it's either one ladybird or two ladybirds, so you have to check that. If you check those two, you'll get a pretty good idea of what he's doing.

Howard Zinn. A people's history of the United States from 1492 to today.

3. Odd thing: 02:48

Categories: None -- Permalink
Turned on TV out of impulse. Checked out movies. Japanese subtitles.

What's this?

A sidecar?

Jeeps?

Passersby standing around and looking at the camera?

Turned up the volume. It sounds like it was dubbed in English and Filipino. You know how dubbings sometimes sound artificial? That boggles the mind. I guess sometimes the sound was re-recorded, but even then, the voice actors weren't reading it naturally... Mm. I guess we need to work on our English, then.

Argh. There are Japanese roles in this thing. Naturally, there are no subtitles for _their_ parts... Pfft.

Okay, that's it, I'm going to sleep.

2. Japan study aid: 01:29

Categories: None -- Permalink

1. CRAZED By Patricia Chanco Evangelista: 00:15

Categories: None -- Permalink
UPDATE: Anyone have any other information? A Web search (even news.google.com) doesn't turn up any other articles about this Intercontinental Science Quiz Net in Australia, which is odd for an international competition. Could just be sloppy reporting. I got some of my contest titles wrong before...

Thanks to Celsus for pointing this out.

2004.10.29%231