Category Archives: filipino

Tanaga: Siopao

My first tanaga. Please help me fix my Tagalog; I might’ve gotten some
of the nuances wrong. The poem below is fairly sick. I hope this never
happens to any cat!

Siopao

pusang aking inangkin
hinagkan nang malambing,
siniopao at kinain?!
iba sana hinain!

Buhayin ang Tanaga!

On Technorati: , , , ,