Poi/staff club

sakuragicho 6:00 onwards
honmatsu shougakkou
taikikan. hidarigawa no chiisa na mon.