Category Archives: tagalog

Bayan Ko

The song “Bayan Ko” never fails to move me, and it is to this song and
other traditional songs that I turn to whenever I feel homesick. I
wish I knew the first stanza better, and I wish I could sing well
enough to help even my non-Tagalog-speaking friends appreciate the
beauty of the song.

Lyrics by Jose Corazon de Jesus, melody by Constancio de Guzman

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

>

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya!

On Technorati: , , , ,

Tanaga: Siopao

My first tanaga. Please help me fix my Tagalog; I might’ve gotten some
of the nuances wrong. The poem below is fairly sick. I hope this never
happens to any cat!

Siopao

pusang aking inangkin
hinagkan nang malambing,
siniopao at kinain?!
iba sana hinain!

Buhayin ang Tanaga!

On Technorati: , , , ,